חזרה לעמוד הראשי עין הוד

Dorothy Robbins -Web page

Dorothy Robbins Dorothy Robbins

Heartland

Dorothy Robbins was one of the first women welders in the vibrant art scene of New York City in the 1950s.  Proficient in many techniques her vast body of works includes stone and wood carvings, welded copper and steel, woodcuts, mixed media, terracotta and bronze casting.

In 1962 she was diagnosed with Progressive Muscular Dystrophy.

Robbins immigrated to Israel in 1971 and assisted in developing the Art Department of Haifa University.  She taught sculpture there during the years 1972-84, and was Chairman of the Art Department 1973-76.  Robbins became a member of Ein Hod in 1978. 

Throughout her creative life, Robbins exhibited widely in solo and group exhibitions and continued to sculpt until her death, 12.12.1999.

In the exhibition Heartland, you are invited to move about in a landscape of bronze sculptures. The pieces bear witness to an existential loneliness that is both personal and poignant.

The figures in the works from 1987 to 1990 are almost abstract, either enclosed in frame-like cells or elevated to regal status by their platforms.  The sculpture from the series, Past Places Revisited is seen from a double perspective:  through the eyes of the spectator, and those of the figure who, freed of her cell, has returned to contemplate this site steeped in history, memory and mystery. It bridges the solemnity of the protected and confined figures and the humor, self irony and freedom of her later work, Legs on Wheels (1996).  As the legs on wheels coast away, there is a feeling of inspiration and abandon, almost as if Robbins is no longer limited by everyday concerns.

Robbins reflected in 1991: "The weakness of the physical body challenged the motivating spirit as both often moved in opposite directions. Can the spirit defy the body and rise to greater heights as if it is immortal?"

הארטלנד

דורותי רובינס חייתה ופיסלה בניו יורק סיטי בשנים 1968 –1950כאשר סצנת האמנות הייתה תוססת וחדשנית. בתקופה זו, רובינס הייתה אחת הנשים הראשונות שהתמקצעו בפיסול בשיטת ההלחמה.  היא התמחתה בטכניקות מגוונות וגוף העבודה הנרחב שלה כולל גילוף אבן ועץ, ריתוך פלדה ונחושת, חיתוכי עץ, מדיה מעורבת, טרה-קוטה ויציקת ארד.

ב-1962 אובחנה מחלת ניוון שרירים פרוגרסיבי.  בשנת 1971 רובינס עלתה לארץ ועזרה בהקמת החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה. 

שם היא לימדה פיסול בין השנים 1972-84 והייתה ראש החוג לאמנות בשנים 1973-76.  ב-1978 הצטרפה כחברה לכפר האמנים עין הוד.

במהלך חייה היצירתיים הציגה רובינס בתערוכות יחיד וקבוצתיות רבות, והמשיכה לפסל עד יום מותה 12.12.1999.

בתערוכה "הארטלנד" אתם מוזמנים להסתובב בנוף פסלי ארד. היצירות הן עדות לבדידות האקסיסטנציאליסטית של כל אדם, ובו בזמן גם אישיות ונוגעות ללב.

הדמויות ביצירות מ-1987-1990 כמעט מופשטות וסגורות וממוסגרות בתאים או לחילופין מועלות לסטאטוס מלכותי ע"י פלטפורמות.  בפסל מהסדרה חזרה לאתרים מהעבר קיימת התבוננת כפולה:  שלנו כצופים וגם דרך עיניי הדמות שהשתחררה מהתא שלה וחזרה לבחון מחדש אתר ספוג היסטוריה, זיכרונות ותהיות.  עבודה זו מהווה גשר בין הרצינות של הדמויות המוגנות והמוגבלות, לבין הומור, אירוניה עצמית וחירות ששופעים מהעבודה המאוחרת שלה, רגליים על גלגלים (1996).  כאשר הרגליים גולשות על גלגלים ישנה הרגשה של התעלות וחופש.  נדמה שרובינס כבר מעבר למגבלות יום יומיות.

רובינס מהרהרת ב-1991: "חולשת הגוף הפיזי מאתגרת את הרוח המדרבנת, כששניהם לעתים נעים לכיוונים מנוגדים. האם הרוח יכולהלקרוא תיגר על הגוף ולעלות לרמות גבוהות יותר כאילו היא נצחית?"

Dorothy Robbins -Web page