Ein Hod Website   חזרה לעמוד הראשי עין הוד

ברכות לדין בן אריה

על זכייתו בתחרות הצילום "מסעות"

לזיכרו של השופט שמוליק ברוך

בקטגוריית "סטודנטים"

אוצר – רזי לבנת

השופטים בתחרות -  אלכס ליבק – זיו קורן – מיכל אגמון גונן – רועי גליץ – רוני סופר.

התערוכה במרכז הבמה – הכרמל 20 גני תקווה

בין התאריכים

2.9.11 – 27.9.11

דין בן אריה